Page 8 - Makeup Magazin 2_2023
P. 8

MAKEUP MAGAZIN                                            8     Nejlepší
     výrobek roku 2023
                                            Doporučeno * Asociací vizážistů a stylistů České republiky * www.avs.cz *     Asociace                        Jako již tradičně je soutěž otevřena
                                 všem dovozcům a výrobcům líčidel


     vizážistů a                       a pomůcek a potřeb pro vizážisty.
                                 Hodnotí porota 60 profesionálních

                                 vizážistů ve třech kategoriích. Pro-
     stylistů ČR                       dukt s nejlepším hodnocením získá-
                                 vá prestižní titul Nejlepší výrobek


     vyhlašuje již                      roku 2023.
                                 Všechny produkty s nadprůměrným


     25. ročník                       hodnocením pak mohou používat
                                 označení „Doporučeno Asociací vi-
                                 zážistů a stylistů ČR“ ve spojení s

     soutěže o                        příslušným produktem. Počet při-
                                 hlášených výrobků není omezen.

                                 Pro vstup do soutěže se neplatí žád-
     Nejlepší                        ný poplatek. Přihlašovatel poskyt-

                                 ne 60ks produktu pro testování a

     výrobek roku                      vyplní přihlášku s informacemi o vý-
                                 robku, která je dostupná na webu


     2023.                          Asociace vizážistů a stylistů ČR.

                                 Produkty je možné přihlašovat na

                                 stránce: www.avs.cz
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13