Page 12 - Makeup Magazin 2_2023
P. 12

MAKEUP MAGAZIN                                           12        oku a pokračoval na dolním            plnosti. Tvářenku jsem zapo-

        víčku. I to je nalíčeno po celé         jil do silného konturování a
        délce a protaženo i ve vnitřní          pak již jen zbývalo vyhrát si s
        straně před vnitřní koutek. To          grafickým motivem make-upu

        lince dodá masivnosti a oku           na tělo. Motiv je jednoduchý;

        extra velikost a hlavně drama-          modré syté pruhy. A jak jistě
        tický pohled. Jako linku jsem          ze zkušenosti víte, jednodu-
        využil vynikající oční linky Eva         ché grafické motivy často

        Garden. Prodloužené řasy             dají nejvíce práce. Nejinak        jsou ještě nastaveny v obou           tomu bylo i u tohoto moti-

        koutcích a také ve středu oka          vu. Záměrně jsem ponechal i

        o extra délku, aby měly pro-           některé nedostatky, protože
        porční velikost k celému zvět-          mi přišlo, že jistá nedokona-
        šenému konceptu očí. Obočí            lost pruhů podtrhuje to, že je

        je dokreslené a vyčesané ge-           nakreslila lidská ruka a dodá-

        lem do objemu a růst obočí je          vají práci právě ono řemeslné
        směřován vzhůru, více než je           kouzlo. Vlasy jsou pak jen sta-
        obvyklé u přirozeného růstu.           žené a sčesané do baletkov-

        Tím jsem opět docílil důrazu           ského drdůlku, na kterém je

        na plnost a objem. Rty jsem           ještě vytvořen gelem mokrý
        nechal pro změnu přirozené.           vzhled, který je nejen trendy,
        Jen trocha barevného lesku            ale hlavně pěkně odráží svět-

        pro zářivější efekt a podtržení         lo.         Petr Lukeš
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17