Page 14 - Makeup Magazin 2_2023
P. 14

MAKEUP MAGAZIN                                           14
     MÓDNÍ TRENDY
     PODZIM/ZIMA 2023/2024


                                 „Co se týče střihů a siluet, zcela
                                 jasným trendem byla vrstvená

                                 móda. Designéři si hráli s různý-

                                 mi délkami a objemy, vytvářeli
                                 jedinečné kombinace a překva-

                                 pivé vrstvy. ”                                 Podzimní a zimní sezona 2023/2024
                                 přináší největší trend ne v oděvních

                                 kouscích, ale v gestech - konkrét-

                                 ně v držení věcí v rukou. Na pře-
                                 hlídkách Giorgio Armani modelky

                                 svíraly pudřenky, na přehlídce Ann

                                 Demeulemeester si modelky sví-
                                 raly prsa. Gestem, které má hlub-

                                 ší význam, bylo například svírání
                                 karmínového kabátu na přehlídce

                                 The Row nebo držení bílých šatů z

                                 tekutého hedvábí na ramenou jako
                                 by modelka právě vyšla z koupel-
      Balmain                        ny na přehlídce Loewe. Tato vý-

                                 znamná gesta dodala podzimním
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19