Page 11 - Makeup Magazin 2_2023
P. 11

11                                            MAKEUP MAGAZIN        K nalíčení titulní strany mě           ale čistým žlutým pigmen-

        inspirovaly trendy, které nyní          tem, který dodá extrémní
        hýbou světem make-upu. Lin-            sytost barvy a jistou hrubost
        ky se drží již mnoho sezon, ale          a robustnost, jíž chci, aby oči

        aktuálně dosahují oversized            působily. Po několika vrst-

        rozměrů. Stejně tak jako pře-           vách pigmentu zachovávám
        hnané oversized řasy. A tak            poměrně ostrý přechod bar-
        jsem posta-

        vil koncept

        aktuální
        titulní strany
        na vykontu-

        rované ple-

        ťovce, čisté
        a hladké, ve
        které do-

        minantním

        motivem
        líčení budou
        oči s oversi-

        ze líčením.

        Se silným
        grafickým
        aspektem,

        který je pak    „Oči s oversize líčením, se            vy v okrajích.

        doplněný      silným grafickým aspek-              Dalším krokem
        o grafický                              jsou oční lin-
        prvek pruhů     tem.”                       ky. Celkově

        make-upu                               jsou velké,

        na tělo. Jako                             silné a dlouhé.
        první jsem připravil pleť apli-          Zkrátka, jak jsem již zmiňoval,
        kací primeru a zároveň jsem            oversized. Linku jsem nakres-

        využil dokonalý vzhled make-           lil nejprve na horním víčku,

        -upu Eva Garden - Infinity Last.         po celé délce oka a protáhl
        Make-up očí stojí nejprve na           ji poměrně daleko za vnější
        vrstvení žlutého pigmentu. Oči          hranici koutku. Z vnější strany

        nejsou líčeny tradičním stínem,          jsem poté kreslil linku zpět k
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16