Page 8 - Makeup Magazin 1_2023
P. 8

MAKEUP MAGAZIN                                            8     Nejlepší
     Výrobek roku 2022                                            Doporučeno * Asociací vizážistů a stylistů České republiky * www.avs.cz *
     Výsledky 24. ročníku soutěže o Nej-           Oriflame

     lepší výrobek roku 2022. Vítězným            - Řasenka The ONE WonderLash
     produktem roku 2022 se na zákla-             5v1

     dě hodnocení profesionálních vizá-            - Omlazující podkladové sérum
     žistů z Asociace vizážistů a stylistů          Giordani Gold
     České republiky stává produkt:              - Make-up Giordani Gold Pure


                                 Úforia

     Rtěnka THE ONE Colour Unli-               Mary Kay®

     mited Ultra Fix                     - Mary Kay Clinical Solutions®
                                 Supersérum proti vráskám
     Oriflame
                                 - Vysoce hydratační rtěnka     Může tak užívat označení                Jako již tradičně byla soutěž ote-

     Nejlepší výrobek roku 2022.               vřena všem dovozcům a výrobcům
                                 líčidel, pomůcek a potřeb pro vi-

                                 zážisty. Hodnotí porota ve třech
     Jako tradičně jsme výrobkům s              kategoriích. Produkt s nejlepším
     nadprůměrným hodnocením udělili             hodnocením získává prestižní titul

     titul „Doporučeno Asociací vizá-            „Nejlepší výrobek roku 2022”.
     žistů a stylistů ČR”, který mohou            Vybrané produkty s nadprůměr-

     využívat ve spojení s produktem,            ným ohodnocením pak mohou
     pokud nezmění složení ani design            používat označení „Doporučeno
     výrobku.
                                 Asociací vizážistů a stylistů ČR“ ve
     Jedná se o tyto produkty:                spojení s příslušným produktem.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13