Page 10 - Makeup Magazin 1_2023
P. 10

MAKEUP MAGAZIN                                           10


     MAKE-UP Z TITULNÍ STRANY


        Make-up pro toto aktuální             finity Last a rozjasňovače Pe-
        číslo Makeup Magazinu, byl            arly Emulsion od Evy Garden.
        velmi příjemnou výzvou. Tren-           Po vytvoření a konturování

        dem jsou lesky, třpyt a stříbro i         podkladu jsem ještě lokálně
        průhlednosti, stejně jako vý-           zvýraznil lesky, zejména v

        razná bižuterie. Rozhodl jsem           oblasti vrcholků lícních kostí.
        se tedy pojmout tyto základní           Na očích jsem si pouze připra-
                                            vil podklad

                                            pro budoucí
                                            barvu, která

                                            se ponese v
                                            duchu stříbr-
                                            ného kovu.

                                            Ovšem líčit
                                            jí budu až
                                            později. Po

                                            řasence, mé
                                            oblíbené
                                            Incredible od

                                            Evy Garden,
                                            jsem ještě

                                            zpevnil kon-
        motivy jako základní myšlen-           tury obočí, lehce jej ztmavil a
        ku a promýšlel jsem make-up,           prokreslil tužkou a progelo-

        který by všechny tyto motivy           val, aby dobře korespondova-
        zahrnul mým vlast-                       lo s efektem vlasů.

        ním stylem. Vše zača-                     Ty jsem vyhladil a
        lo již přípravou plas-     „Kov, plast, třpyt a      stáhl do malého dr-
        tových aplikací, které     abstrakce v duchu        dolu, který zůstane

        konturují hlavu. Jsou     módních trendů.”        skrytý pod aplika-
        povětšinou vyrobeny                      cemi. Dalším kro-
        z plastů ohýbaných                       kem byla aplikace

        nad horkým vzdu-                        velmi tmavé rtěnky
        chem z horkovzduš-                       446 Eva Garden,
        né pistole. Make-up samotný            kterou jsem ještě prohloubil

        je pak kombinací make-upu In-           smícháním se špetkou černé
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15