Page 12 - Makeup Magazin 1_2023
P. 12

MAKEUP MAGAZIN                                           12                                 krémové barvy a podpořil les-
                                 kem. Dalším krokem již bylo

                                 samotné upevnění aplikací
                                 do vlasů a vyrobení náušnic.
                                 Jsou z lehkého, horkem tva-

                                 rovaného plastu, do kterého
                                 jsme vyrobili dirky a nasadili

                                 na malé bižuterní náušnice.
                                 V dalším kroku bylo potřeba
                                 připravit pokožku na těle,

                                 tak, aby na ní držely třpytky,
                                 kterých bude opravdu hodně.

                                 Následovala příprava teku-
                                 té stříbrné metalické barvy,
                                 kterou je nalíčeno nejprve

                                 levé oko modelky a následně
                                 vybrané části na těle. Posled-
                                 ní fází pak bylo nanášení dvou

                                 druhů glitterů. Opravdu vel-
                                 kého množství glitterů. Použi-
                                 té jsou glittery stříbrné, které

                                 jsou na obličeji, středové části
                                 a dalších partiích těla, nane-

                                 sené tak, aby neprosvítala v
                                 místech jejich aplikace pokož-
                                 ka. Nakonec jsou použity ješ-

                                 tě jemné flitry měnící barvu
                                 podle úhlu pohledu, kterými

                                 jen akcentuji zejména ty části
                                 pleti, které zůstaly nezakryté
                                 ani stříbrnou barvou ani flitry.

                                 Nakonec je celá scéna ještě
                                 kromě běžného studiového
                                 svícení focena v tyrkysovém

                                 protisvětle, které se odráží
                                 ve stříbřitých flitrech a prů-
                                 svitných plastech a umocňuje

                                 celkový dojem.
                                              Petr Lukeš
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17