Page 8 - Makeup Magazin 2_2021
P. 8

MAKEUP MAGAZIN                                            8     Nejlepší
     Výrobek roku 2021                                            Doporučeno * Asociací vizážistů a stylistů České republiky * www.avs.cz *


     Výsledky 23. ročníku soutěže o Nej-           Oriflame

     lepší výrobek roku 2021. Vítězným            Rozjasňující podkladová báze Gi-
     produktem roku 2021 se na základě            ordani Gold

     hodnocení profesionálních vizá-             Konturovací paletka The ONE
     žistů z Asociace vizážistů a stylistů          Dermacol
     České republiky stává produkt:              Collagen make-up


                                 Mary Kay®

     Pudrová tvářenka The ONE                 Unlimited™ Lesk na rty
                                 Sada Saténové rty White Tea &
     Oriflame
                                 Citrus     Může tak užívat označení                Jako již tradičně byla soutěž ote-

     Nejlepší výrobek roku 2021.               vřena všem dovozcům a výrobcům

                                 líčidel, pomůcek a potřeb pro vi-
                                 zážisty. Hodnotí porota ve třech
     Jako tradičně jsme výrobkům s

     nadprůměrným hodnocením udělili             kategoriích. Produkt s nejlepším
     titul „Doporučeno Asociací vizá-            hodnocením získává prestižní titul
     žistů a stylistů ČR”, který mohou            „Nejlepší výrobek roku 2021”.

     využívat ve spojení s produktem,            Vybrané produkty s nadprůměr-
     pokud nezmění složení ani design            ným ohodnocením pak mohou

     výrobku.                        používat označení „Doporučeno
                                 Asociací vizážistů a stylistů ČR“ ve
     Jedná se o tyto produkty:                spojení s příslušným produktem.
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13