Page 11 - Makeup Magazin 2_2021
P. 11

11                                            MAKEUP MAGAZIN        Líčení pro aktuální titulní strán-        rozvrhnout si tvar velké gra-
        ku jsem se rozhodl vytvořit            fické linky. Chtěl jsem linii

        v duchu trendů grafického             vést lehce nad ohybem víčka
        make-upu
        a linek, což

        jsou vlivy,
        které už ně-

        kolik sezón
        významně
        ovlivňují sty-

        ly líčení. Celý
        postup začal

        přípravou
        pleti. Po nan-
        esení základ-

        ních pod-
        kladových
        bází jsem                      a zároveň ji protáhnout za i

        vytvořil lehký,                   před oko a současně vnitřní
        polomatný                      část nechat oddělenou, ale
        podklad, tak,                    přesto symbolicky navazu-

        aby krásně                      jící na vnější část, tak, aby
        sjednotil pleť,                   vznikl dojem obrovských

        a přesto za-                     očí. Toto je umocněno i
        choval její                              nakreslením
        přirozenou     „Barevná, chaotická čísla vytváří         řas pod vnější

        svěžest a      vizuální kontrast s černobílým jed-        část linky na
        strukturu.     noduchým líčením očí.”              dolním víčku.

        Využil jsem                              Na vytvoření
        na to Eva                               linky jsem na-
        Garden                                konec použil

        Double Last.                             gelové linky
        V dalším kroku jsem podklad            Eva Garden a kombinaci růz-
        lehce zafixoval transparentním          ných velikostí mých štětců

        pudrem. Pro líčení očí jsem            Petr Lukeš Professional z čer-
        nejprve víčko, pro sjednocení,          vené kuny, konkrétně 5535/6,
        nalíčil tělově růžovým stínem.          553/8, 351 a 552. Nejprve jsem

        V dalším kroku bylo potřeba            nalíčil horní část obou očí,
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16