Page 8 - Makeup Magazin 1_2024
P. 8

MAKEUP MAGAZIN                                            8     Nejlepší
     Výrobek roku 2023                                            Doporučeno * Asociací vizážistů a stylistů České republiky * www.avs.cz *
     Výsledky 25. ročníku soutěže o Nej-           Oriflame

     lepší výrobek roku 2023. Vítězným            Make-up Giordani Gold Eternal
     produktem roku 2023 se na zákla-             Glow SPF 25

     dě hodnocení profesionálních vizá-
     žistů z Asociace vizážistů a stylistů
     České republiky stává produkt:              Mary Kay®
                                 - TimeWise® Obnovující noční gel
                                 s 3D komplexem

     Odličovač očí                      - Clinical Solutions® Rozjasňující
                                 supersérum
     Mary Kay


     Může tak užívat označení                Jako již tradičně byla soutěž ote-
     Nejlepší výrobek roku 2023.               vřena všem dovozcům a výrobcům

                                 líčidel, pomůcek a potřeb pro vi-

     Jako tradičně jsme výrobkům s              zážisty. Hodnotí porota ve třech

     nadprůměrným hodnocením udělili             kategoriích. Produkt s nejlepším
     titul „Doporučeno Asociací vizá-            hodnocením získává prestižní titul

     žistů a stylistů ČR”, který mohou            „Nejlepší výrobek roku 2023”.
     využívat ve spojení s produktem,            Vybrané produkty s nadprůměr-
     pokud nezmění složení ani design            ným ohodnocením pak mohou

     výrobku.                        používat označení „Doporučeno
                                 Asociací vizážistů a stylistů ČR“ ve
     Jedná se o tyto produkty:
                                 spojení s příslušným produktem.
      Dermacol
      Infinity Makeup
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13