Page 10 - Makeup Magazin 1_2024
P. 10

MAKEUP MAGAZIN                                           10


     MAKE-UP Z TITULNÍ STRANY


        Titulní strana aktuálního čísla          nalíčeny tváře polokrémovou
        Makeup Magazinu se nese ve            tvářenkou. Oči jsou nalíčeny
        znamení odlesků, zlata a pati-          očními stíny jen na spodním

        ny. Postup začal klasicky apli-          víčku doplněnými o glittery.
        kací make-upu. Zvolil jsem Eva          Horní víčko jsem si nechal vol-

        Garden, Infinity Last. Ten je           né pro zlato-bílé efekty. Na
        aplikován na tvář a plynule ro-          rty jsem použil lesk s vysokým
                                            odrazivým

                                            efektem. Na
                                            horní víčko

                                            jsou potom
                                            přeneseny
                                            zlaté plátky

                                            ze 24karáto-
                                            vého zlata,
                                            které jsou

                                            nepravidelně
                                            vmáčknuté
                                            jako intarzie

                                            zdobící reli-
                                            éf horního

                                            víčka. S těmi-
        zetřen i do oblasti krku. Je leh-         to jemnými plátky je potřeba
        ce zafixován tenkou vrstvou            pracovat velmi opatrně, pro-

        pudru. Pro vysoký lesk je do           tože velice rychle přilnou ke
        make-upu vmí-                           štětci i k pokož-

        chána vysoce                            ce, takže umístit
        lesklá rozjasňu-    „Zlatý povrch vytvářející bus-       je na správné
        jící báze, kterou    tu dokonale odrážející barev-       místo, které

        jsem namíchal      ná světla byl důležitý prvek        jste si vybrali, je
        tak, aby tvořila    tohoto make-upu”              poněkud výzva
        mokré, na svět-                          a vyžaduje jem-

        le vysoce od-                           nost a zručnost.
        razivé odlesky.                          Dalším krokem
        Postup učíme na kurzu Mokré            bylo vyhlazení a stažení vlasů

        techniky make-upu. Dále jsou           k dodání mokrého efektu. V
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15