Page 2 - Makeup Magazin 1_2024
P. 2

MAKEUP MAGAZIN                                            2
                                 KREATIVITA
                                 V UMĚNÍ
                                 MAKE-UPU
                                 zanechává své otisky na každém

     „Kreativita v make-upu má ne-              výtvoru, ať už je to extravagantní

     odmyslitelnou sílu.”                  avantgardní look nebo subtilní den-
                                 ní líčení.                                 Když se podíváme na různé umělce
                                 v oblasti make-upu, vidíme, že kaž-

                                 dý z nás nese svůj vlastní estetický
                                 podpis. Je to jako malířský štětec,
     V průběhu let jsme svědky vzestu-            kterým vytváříme své umění, a to,

     pu technologií, které proměňují             co dělá naši práci nezaměnitelnou,
     způsob, jakým vnímáme krásu.              je právě tato osobní stopa.

     Svět nám dnes nabízí dokonalé
     filtry a efekty, které umí zdoko-            Kreativita umělců je mnohem více
     nalit naši tvář na fotografii a skrýt          než jen aplikace barvy na tvář. Je

     nedokonalosti. Avšak kreativita v            to schopnost vidět každý obličej
     make-upu má neodmyslitelnou sílu.            jako plátno, dokonce co více než

     Je to ona, co přidává jiskru, kterou          plátno, jako příběh, vášeň, vtisklé
     nemůže replikovat žádná umělá              prožitky, radosti i trápení a pro-
     inteligence. Je to právě jedineč-            měnit jej ve výrazové umění, v

     ný rukopis make-up artistů, který            ono naše lepší já. Je to schopnost
   1   2   3   4   5   6   7