Page 2 - Makeup Magazin 2_2023
P. 2

MAKEUP MAGAZIN                                            2
                                 NAHRADÍ NÁS
                                 UMĚLÁ INTE-                                 LIGENCE?                                 inteligence? Objevují se sofistiko-

                                 vané algoritmy, které jsou schopny
                                 generovat a upravovat obrazy s

                                 ohromující přesností a úpravami,
     „Nahradí nás jednou technolo-              které byly dříve považovány za

     gie umělé inteligence?”                 nemožné.
                                 Existují příležitosti, kde umělá in-
                                 teligence může nahradit lidské

                                 vizážisty a fotografy? Potenciál je
                                 například při vytváření výrobků
     Převratný věk umělé inteligence             make-upu. Díky umělé inteligenci

     přináší neuvěřitelné inovace ve             je možné vytvořit virtuální mo-
     všech oblastech našeho života. Od            dely, které ukazují, jak se určité
     autonomních vozidel po vylepše-             produkty budou jevit na různých

     nou lékařskou diagnostiku. Tato             typech pleti a tvarech obličeje. To
     revoluce zasahuje všude. Nyní se            umožní zákazníkům vybrat si ten

     však technologie umělé inteligence           správný odstín nebo produkt, aniž
     dostává do oblasti, která byla dlou-          by se museli spoléhat na fyzické
     ho spojována výhradně s lidskou             testování. Další oblastí, kde umělá

     kreativitou a zručností. Do světa            inteligence vyniká, je retušování
     make-upu a fotografie.                 fotografií. V minulosti bylo vylep-

     Dovede zkušeného vizážistu a fo-            šení obrazu prováděno ručně a
     tografa, kteří svou intuicí a doved-          vyžadovalo hodiny práce profesio-
     nostmi vytvářejí umělecká díla na            nálního fotografa. Díky pokročilým

     lidských tvářích, nahradit umělá            algoritmům však umělá inteligence
   1   2   3   4   5   6   7