Page 2 - Makeup Magazin 1_2023
P. 2

MAKEUP MAGAZIN                                            2
                                 KRÁSA TĚLA
                                 I DUŠE


                                 ré univerzální prvky, které často

     „Pro někoho může být krása               považujeme za krásné, jako jsou

     v jednoduchosti, pro jiného v              například symetrie, barevnost a
     extravagantnosti.”                   proporce. Tyto prvky jsou často
                                 zakotveny v biologii a psychologii,
                                 a proto je lidský mozek nastavený
                                 na to, aby je vnímal jako krásné.


     Další z mých úvah o kráse, ano,             To je potom pohled na krásu spíše
     vím. Ovšem uznejte, že pro vizážis-           objektivní, protože tuto část sub-

     tu, stylistu a fotografa je to téma           jektivně neovlivníme.
     jaksi nadčasové.
                                 Mnoho z nás se snaží vypadat krás-


     Krása je částečně subjektivní po-            ně. Proč nás krása tak láká?
     jem, který se liší od jednotlivce k           Jedním důvodem může být touha

     jednotlivci. Pro někoho může být            po akceptaci a uznání od druhých.
     krása v jednoduchosti, pro jiného v           Krása může být vnímána jako znak
     extravagantnosti.                    úspěchu a dobrého zdraví, a tak se
                                 mnoho lidí snaží vypadat co nejlé-
                                 pe, aby byli akceptováni a uznáni
     Zatímco každý má svůj vlastní po-

     hled na krásu, existují také někte-           ve společnosti. Důvodem však
                                 může být i ona biologická danost a
   1   2   3   4   5   6   7