Page 3 - Makeup Magazin 2_2021
P. 3

3                                            MAKEUP MAGAZIN                “Styl není móda. Styl je něco, co Vás

                provází každý den, je odrazem duše

                a osobnosti. Móda je nabídka ne-

                změrných možností, z nichž většina

                po jedné sezoně umírá. Móda je po-

                míjivá, styl je stálý. ”     spíše výsada. Obrovská výhoda na            musí být autentické. Styl, to je Váš
     obrovském poli nonverbálních sdě-            životní názor. Styl je něco naprosto

     lení, které o sobě vysíláme do okolí          jiného než móda. Nezapomeňte,
     a nemáme je z většiny pod kontro-            že styl musí být zároveň autentický
     lou. Další důvody, proč o svém sty-           a vhodný k situaci. Autentičnost je

     lu nepřemýšlet, jsou pak v duchu            pak často důležitější než samotný
     hlášky „s tím se musíš narodit“.            design. Vzpomínám si na setkání se

     Protože pak to znamená, že mám             střeleckým instruktorem, kterému
     klid a nemusím to řešit. Protože            sice lezly spodky přes vlněné kal-
     uznat, že nikoliv, by znamenalo, že           hoty, byl však v dané situaci oprav-

     s tím mohu, nebo dokonce mám              dovější než vystylovaný klučina,
     něco dělat. V takovém případě pak            kterého jsem stejný den viděl v re-

     přichází zesměšnění. No jo, oblek,           stauraci. Přes přijatelný blazer jsem
     s tím bych olej nevyměnil. Jistě,            se nemohl přestat dívat na jeho
     nevyměnil, ovšem je nutné vypadat            sice moderní čepici, u které mu

     i na svatbě nebo v divadle, že jdu           však nikdo neřekl, že muž zkrátka
     měnit olej? Styl je totiž jako jídlo.          pokrývku hlavy v místnosti sundá-

     Týká se Vás, ať již jste kuchař nebo          vá. Při obchodním jednání to platí
     host. Ano, chápu, „ať si každý jí, co          dvojnásob, přesto, že se cítí být
     chce“. Ovšem je na nás, zda chce-            grafikem. Vyzníval vlastně směšně,

     me mít šlichtu, fastfood, domácí            stejně jako způsob, jakým se snažil
     kuchyni nebo fine dining. Ve stylu           použít jídelní hůlky. Styl se, stejně

     Vám většinou jen říkáme, nejezte            jako každá lidská činnost, dá zkrát-
     šlichtu a pojďme najít, zda se bude-          ka dělat dobře, skvěle i naprosto
     te dobře cítit v domácí restauraci,           mizerně. Neberu nikomu svobodu

     uvaříte si doma, zajdete do fast-            mít mizerný styl, ale ať nám stylis-
     foodu anebo dáte přednost luxusní            tům nikdo nebere právo chtít změ-

     restauraci. A pojďme se je od sebe           nu k lepšímu.
     naučit rozeznat. Styl je něco, co                          Váš Petr Lukeš
   1   2   3   4   5   6   7   8