Page 2 - Makeup Magazin 2_2021
P. 2

MAKEUP MAGAZIN                                            2
                                 AŤ SI KAŽDÝ
                                 NOSÍ, CO
                                 CHCE?

                                 ně. Vlastně s ní má přece debata
                                 skončit. Pro mě tento argument

                                 znamená, že ten, kdo ho používá,
                                 se cítí ohrožen. Což vlastně doklá-
                                 dá jeden z nejdůležitějších faktů o

                                 stylu. Styl je součástí, respektive
                                 zrcadlem naší osobnosti. Není jen

                                 pouhou ochranou těla před zimou
     “Styl je součástí, respektive zrca-           a nahotou, jak se mnozí domnívají.
     dlem naší osobnosti. Není jen pou-           Je součástí naší identity, zejména

     hou ochranou těla před zimou a             té části, kde přicházíme do styku s
     nahotou, jak se mnozí domnívají. ”           ostatními, a je proto také součástí

                                 naší sociální interakce. Je součás-
                                 tí naší komunikace. Stejně jako v
                                 jiných sociálních interakcích má

     „Ať si každý nosí, co chce.“ Také se          pak náš styl své zásady. Pro různé
     setkáváte s tímto argumentem v             typy této sociální komunikace jsou

     mnoha diskuzích o stylu? Já si vždy           pak vhodné různé styly odívání.
     říkám, co je tohle za argument?             Náš styl se pak stává něčím více
     Nikdo přece nechce druhému dik-             než individuální skladbou hadříků.

     tovat, co má nosit. Skutečně ne-            Stává se součástí obrazu, který si
     znám žádného stylistu, který by si           o nás ostatní, a dokonce i my sami,

     přál být diktátorem a lidem naka-            vytváříme. Údělem a motivací sty-
     zoval, co nosit. Jsme spíše rádci            listy není nutit někoho něco nosit.
     a lidem nabízíme své zkušenosti.            Úkolem, talentem a posláním sty-

     Argumentace, ať si každý nosí,             listy je umět Vám přizpůsobit styl v
     co chce, je ovšem velmi zajímavá.            souladu s Vaší osobností a životním

     Přichází většinou jako obranná             stylem. Není to navíc povinnost,
     reakce. Velmi brzy a velmi intenziv-          pocit. Ohrožení není na místě, je to
   1   2   3   4   5   6   7