Page 2 - Makeup Magazin 2_2022
P. 2

MAKEUP MAGAZIN                                            2
                                 MÓDNÍ PO-
                                 KRYTECTVÍ
                                 ní, natož obutí v náročnějších pod-

                                 mínkách. Ještě lepší to může být,
                                 když je obuv označena jako „vyso-

                                 ce módní“. Ta je na tom, přestože
     „Nemám rád, když vznešená                označení zní ještě vznešeněji, vlast-

     slova zakrývají pravou podsta-             ně mnohem hůře než obuv módní.
     tu věcí.”                        No a že daný stav svádí prodejce
                                 k označování mnoha bot, nebo i

                                 celého sortimentu tímto cool zně-
                                 jícím varováním, je nasnadě. Vždyť
     Nesnáším módní pokrytectví. Co             reklamaci takové „módní“ pohor-

     tím pojmem myslím? Zejména to,             ky pak nelze uznat, to dá rozum,
     když vznešenými slovy zakrýváme             vždyť jste v ní chodili. Jenže stav
     pravou podstatu věcí. Typickým             se netýká jen obuvi. Pokrytectví

     příkladem může být v obchodech s            je v našem krásném oboru spous-
     obuví označování bot jako „módní            ta. Nyní je velkým trendem slow

     obuv“. Předpokládám, že již díky            fashion, tedy pomalá móda, vegan
     oboru a nebo častěji díky nebla-            friendly nebo eko. Neznamená
     hé zkušenosti víte, že se nejedná            náhodou slow fashion staré zná-

     o obuv skutečně módní. Pouze o             mé a jednoduché pravidlo: kupujte
     dobře znějící název zakrývající pra-          si vyšší kvalitu, vydrží vám déle.

     vý stav věci. Ve skutečnosti se totiž          Dobrá, tady se jen novým názvem
     jedná o obuv se sníženou život-             možná přitáhla pozornost ke zná-
     ností. Zároveň říká, že takové boty           mému faktu. Rádi dnes zachraňuje-

     nebudou určeny k běžnému noše-             me planetu, což je velmi úctyhodná
   1   2   3   4   5   6   7